Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat2018-09-25T15:28:19+00:00

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-110354/2016.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri.

Általános jogi közlemény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) érvényes 2016. december 1-től visszavonásig.

A Socius Trinus Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a KLiSS Dizájn- és Marketingközpont fantázianevű szolgáltatása keretén belül marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) személyes adatait, kizárólag az érintettek előzetes hozzájárulását (online űrlap kitöltése) követően hírlevél- és árajánlatküldés, illetve számlázás céljából. Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi Felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatait.

Jelen Nyilatkozat tartalmazza a KLiSS Dizájn- és Marketingközpont weblapján (www.kliss.hu) és aldoménjein történő szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen Nyilatkozat feltételeit, amely Nyilatkozat folyamatosan elérhető a következő oldalon http://localhost/kliss/adatvedelem

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektr. keresk. szolgáltatások, valamint az inf. társ.-mal összefüggő szolg.-ok egyes kérdéseiről;

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Elérhetőség és cégadatok

Név: Socius Trinus Kft.
Székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa u. 46.
Adószám: 23587366-2-04
Közösségi adószáma: HU23587366
Cégjegyzékszám: 04-09-013604
Képviseli: Lipcsei Lajos ügyvezető

Kapcsolat:

E-mail cím: hello@localhost
Telefonszám: +36 30 914 9458

Banki adatok:

Számlavezető bank: CIB Bank
Bankszámlaszám:  10700660-66993348-51100005

Tárhely szolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1538 Budapest, Pf.: 510.
Domain regisztrátor, és a honlap tartalmáért felelős személy: Lipcsei Lajos

Adatgyűjtés

Néhány szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával jár. Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, hírlevél küldéséhez, illetve piackutatás céljából használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felhasználó az online űrlap kitöltésével és elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az online űrlapot kitöltő és elküldő Felhasználók

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatgyűjtés célja: hírlevél- és ajánlatküldés

Adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek (pl hírlevélről való leiratkozás, e-mailben történő rendelkezés)

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Adatkezelő kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Adatkezelőt a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás jelen Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy szolgáltatás igénybevétele automatikusan a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Felhasználó automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a szolgáltatás megrendelést és közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

A személyes adatok törlését, vagy módosítását Felhasználó e-mail útján a hello@localhost e-mail címen tudja kezdeményezni.

Adatok felfedése külső felek számára

Adatkezelő külső felek számára semmilyen formában nem értékesít vagy adja tovább a felhasználó személyes adatát anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezést ne kérne. Adatkezelő minden munkatársa és megbízottja elkötelezettséget vállal a személyes adatok védelme mellett, és Adatkezelőhöz hasonló adatvédelmi szabályzatok alapján járnak el. Az adatok átadhatók olyan webtárszolgáltató partnerek és egyéb felek számára, akik az adatkezelő segítségére vannak a webhely tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében vagy az adatok elemzésében. Ezek a felek a felhasználó személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. Adatkezelő a személyes adatokat ezenkívül a törvény által megkövetelt esetekben is kiadja.

Levelezési szolgáltatások, adatrögzítés, adatfeldolgozás

Skycentrum Bt.
Cím: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 515.
Internetes elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu

Számlázás

KBOSS.hu Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/

A jobb ügyfélélmény érdekében az oldalon cookie-kat (sütiket) használunk. A sütik használatát az oldal böngészésével elfogadod További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close