Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-110354/2016.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri.

Általános jogi közlemény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) érvényes 2016. december 1-től visszavonásig.

A Socius Trinus Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a KLiSS Dizájn- és Marketingközpont fantázianevű szolgáltatása keretén belül marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) személyes adatait, kizárólag az érintettek előzetes hozzájárulását (online űrlap kitöltése) követően hírlevél- és árajánlatküldés, illetve számlázás céljából. Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi Felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatait.

Jelen Nyilatkozat tartalmazza a KLiSS Dizájn- és Marketingközpont weblapján (www.kliss.hu) és aldoménjein történő szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen Nyilatkozat feltételeit, amely Nyilatkozat folyamatosan elérhető a következő oldalon http://localhost/kliss/adatvedelem

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektr. keresk. szolgáltatások, valamint az inf. társ.-mal összefüggő szolg.-ok egyes kérdéseiről;

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Elérhetőség és cégadatok

Név: Socius Trinus Kft.
Székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa u. 46.
Adószám: 23587366-2-04
Közösségi adószáma: HU23587366
Cégjegyzékszám: 04-09-013604
Képviseli: Lipcsei Lajos ügyvezető

Kapcsolat:

E-mail cím: hello@localhost
Telefonszám: +36 30 914 9458

Banki adatok:

Számlavezető bank: CIB Bank
Bankszámlaszám:  10700660-66993348-51100005

Tárhely szolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1538 Budapest, Pf.: 510.
Domain regisztrátor, és a honlap tartalmáért felelős személy: Lipcsei Lajos

Adatgyűjtés

Néhány szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával jár. Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, hírlevél küldéséhez, illetve piackutatás céljából használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felhasználó az online űrlap kitöltésével és elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az online űrlapot kitöltő és elküldő Felhasználók

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatgyűjtés célja: hírlevél- és ajánlatküldés

Adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek (pl hírlevélről való leiratkozás, e-mailben történő rendelkezés)

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Adatkezelő kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Adatkezelőt a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás jelen Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy szolgáltatás igénybevétele automatikusan a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Felhasználó automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a szolgáltatás megrendelést és közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

A személyes adatok törlését, vagy módosítását Felhasználó e-mail útján a hello@localhost e-mail címen tudja kezdeményezni.

Adatok felfedése külső felek számára

Adatkezelő külső felek számára semmilyen formában nem értékesít vagy adja tovább a felhasználó személyes adatát anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezést ne kérne. Adatkezelő minden munkatársa és megbízottja elkötelezettséget vállal a személyes adatok védelme mellett, és Adatkezelőhöz hasonló adatvédelmi szabályzatok alapján járnak el. Az adatok átadhatók olyan webtárszolgáltató partnerek és egyéb felek számára, akik az adatkezelő segítségére vannak a webhely tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében vagy az adatok elemzésében. Ezek a felek a felhasználó személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. Adatkezelő a személyes adatokat ezenkívül a törvény által megkövetelt esetekben is kiadja.

Levelezési szolgáltatások, adatrögzítés, adatfeldolgozás

Skycentrum Bt.
Cím: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 515.
Internetes elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu

Számlázás

KBOSS.hu Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/